FuzzyPN BLOG
Search…
Lưu ý FuzzyFlix

CHỈ BẢO HÀNH KHI KHÁCH:

  • KHÔNG ĐỔI SANG TIẾNG VIỆT
  • KHÔNG EDIT THÔNG TIN PROFILE HAY BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÁC
  • NETFLIX tự nhận sub tiếng việt theo IP mạng

Tài khoản đã mua

Khách không được tự ý đổi bất cứ thông tin profile, ngôn ngữ,.... nào trên acc hoặc đem đi bán lại. Giữ nguyên thông tin acc như mới để được nhận bảo hành trong suốt thời gian sử dụng và gia hạn những tháng tiếp theo.
Copy link